Общинска избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 128-МИ
Силистра, 17.10.2019

ОТНОСНО: Организация на начина на гласуване в секциите на територията на Община Силистра при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Предвид горното и на основание чл. 87, ал.1, т.5 от ИК Общинска избирателна комисия – Силистра

Р Е Ш И:  

 1. Утвърждава разпределение на ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ по секции, както следва:

Секция №

Адрес на секциите

БРОЙ ИЗБИРАТЕЛНИ КУТИИ

193100101

МЛАДЕЖКИ ДОМ УЛ."СИМЕОН ВЕЛИКИ" №133

2

193100102

МЛАДЕЖКИ ДОМ УЛ."СИМЕОН ВЕЛИКИ" №133

2

193100103

ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №2

2

193100104

ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" УЛ."ГЕНЕРАЛ ГУРКО" №8

2

193100105

ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" УЛ."ГЕНЕРАЛ ГУРКО" №8

2

193100106

ДЕТСКА ГРАДИНА"РАДОСТ" УЛ."ГЕНЕРАЛ ГУРКО"№8

2

193100107

ДЕТСКА ГРАДИНА"РАДОСТ" УЛ."ГЕНЕРАЛ ГУРКО"№8

2

193100108

СОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" УЛ."ДРЪСТЪР" №38

2

193100109

СОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" УЛ."ДРЪСТЪР" №38

2

193100110

СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС УЛ."СЕРЕС" №4

2

193100111

СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС УЛ."СЕРЕС" №4

2

193100112

СОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" УЛ."ДРЪСТЪР" №38

2

193100113

СОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" УЛ."ДРЪСТЪР" №38

2

193100114

СОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" УЛ."ДРЪСТЪР" №38

2

193100115

СОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" УЛ."ДРЪСТЪР" №38

2

193100116

ЧИТАЛИЩЕ " КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."БЕСАРАБИЯ" №26

2

193100117

ОУ"ИВАН ВАЗОВ" УЛ."ДОБРИЧ" №76

2

193100118

ОУ"ИВАН ВАЗОВ" УЛ."ДОБРИЧ" №76

2

193100119

РЕСТОРАНТ "РЕЛАКС" УЛ."ИВАН ВАСИЛЕВ" №40

2

193100120

ПОМЕЩЕНИЕ НАД ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН "НИКИ" ПО УЛ. "ОДЕСА

2

193100121

ЕТ"ВИОЛЕТА МАНОЛОВА"/ОФИС/УЛ. "ОДЕСА" №14

2

193100122

ОУ"ИВАН ВАЗОВ" УЛ."ДОБРИЧ" №76

2

193100123

ЦДГ"ИГЛИКА-2"/НА ГЪРБА НА МАГАЗИН "ХМЕЛНИЦКИ"/УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №65

2

193100124

ЦДГ"ИГЛИКА-2"/НА ГЪРБА НА МАГАЗИН"ХМЕЛНИЦКИ"/УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №65

2

193100125

ЦДГ"ИГЛИКА-2"/НА ГЪРБА НА МАГАЗИН"ХМЕЛНИЦКИ"/УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №65

2

193100126

ЦДГ"ИГЛИКА-2"/НА ГЪРБА НА МАГАЗИН"ХМЕЛНИЦКИ"/УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №65

2

193100127

ЕГ"П.К.ЯВОРОВ"УЛ."БОЙКА ВОЙВОДА" №20

2

193100128

ЕГ"П.К.ЯВОРОВ" УЛ."БОЙКА ВОЙВОДА" №20

2

193100129

ЕГ"П.К.ЯВОРОВ" УЛ."БОЙКА ВОЙВОДА" №20

2

193100130

ОУ"ИВАН ВАЗОВ" УЛ."ДОБРИЧ" №76

2

193100131

ОУ"ИВАН ВАЗОВ" УЛ."ДОБРИЧ" №76

2

193100132

ПГМТ"ВЛ. КОМАРОВ" УЛ."ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ" №29

2

193100133

ЦДГ"ДОБРУДЖА" УЛ."Д-Р АТАНАС ЯНКОВ" №39

2

193100134

ЦДГ"ДОБРУДЖА" УЛ."Д-Р АТАНАС ЯНКОВ" №39

2

193100135

СОУ"Ю.ГАГАРИН" УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" №10

2

193100136

СОУ"Ю.ГАГАРИН" УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" №10

2

193100137

СОУ"Ю.ГАГАРИН" УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" №10

2

193100138

СОУ"Ю.ГАГАРИН" УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" №10

2

193100139

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ФИЛИАЛ ГР. СИЛИСТРА УЛ."АЛБЕНА" №2

2

193100140

СОУ"Ю.ГАГАРИН" УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" №10

2

193100141

СОУ"ЮРИЙ ГАГАРИН" УЛ."ЧЕРНО МОРЕ"№10

2

193100142

ПМГ " КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" УЛ."МОСКВА" №21

2

193100143

ПМГ " КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" УЛ."МОСКВА" №21

2

193100144

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ. " ЦАР ШИШМАН" №20

2

193100145

ДОМ НА УЧИТЕЛЯ УЛ."Д-Р ПЕТЪР ВИЧЕВ" №23

2

193100146

КЛУБ НА КТ"ПОДКРЕПА" УЛ."Д-Р ПЕТЪР ВИЧЕВ" №9

2

193100147

ПГ ПО СТРОИТЕЛСТВО БУЛ."МАКЕДОНИЯ" №140

2

193100148

ПГ ПО СТРОИТЕЛСТВО БУЛ."МАКЕДОНИЯ" №140

2

193100149

ПГ ПО СТРОИТЕЛСТВО БУЛ."МАКЕДОНИЯ" №140

2

193100150

ОУ" ИВАН ВАЗОВ" УЛ. "ДОБРИЧ" №76

2

193100151

ОУ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ПЛЕВЕН" №1

2

193100152

ОУ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ПЛЕВЕН" №1

2

193100153

ОУ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ПЛЕВЕН" №1

2

193100154

СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" №16

2

193100155

КЛУБ НА ИНВАЛИДА УЛ."СИМЕОН ВЕЛИКИ" №10

2

193100156

МБАЛ-СИЛИСТРА УЛ."ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ " №80

1

193100157

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА УЛ."АЛБЕНА" №5

1

193100158

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА КВ."ДЕЛЕНКИ" УЛ."МАЙСКИ ДЕН" №1

3

193100159

ОДЗ "МИР"-ДЕЛЕНКИ ВХОД СЕВЕР УЛ."СОКОЛ" №6

3

193100160

ОДЗ "МИР"-ДЕЛЕНКИ-ФИТНЕС УЛ."СОКОЛ" №8

3

193100161

ОДЗ "МИР"-ДЕЛЕНКИ ВХОД ЮГ/НОВА/УЛ."СОКОЛ" №6

3

193100162

ОДЗ "МИР"-ДЕЛЕНКИ ВХОД ЮГ/СТАРА/УЛ."СОКОЛ" №6

3

193100163

ОДЗ "МИР"-ДЕЛЕНКИ ВХОД СЕВЕР-ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН УЛ. СОКОЛ №6

3

193100164

ОДЗ "МИР"-СЕВЕР/ЦЕНТЪР/УЛ."ПРЕСЛАВ" №16

3

193100165

ОДЗ "МИР" ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН/ЦЕНТЪР/УЛ."ПРЕСЛАВ" №16

3

193100166

У-ЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ."СОФИЯ" 147

3

193100167

КЛУБ В ТАТАРИЦА УЛ."БЕНДЕР"№1

3

193100168

ДЛФУ Ж.К."СЕВЕР" №9 ВХ.А ЕТ. 1

1

193100169

КЛУБ НА ИНВАЛИДА И ПЕНСИОНЕРА УЛ."ДОЧО МИХАЙЛОВ" №43

3

193100170

ЧИТАЛИЩЕ УЛ."ПЪРВА" №21

1

193100171

ОУ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."Н.П.КАРАДЖАТА" №23А

3

193100172

ОУ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."Н.П.КАРАДЖАТА" №23А

3

193100173

ЧИТАЛИЩЕТО УЛ."ПЪРВА" №44

1

193100174

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ УЛ."ЗДРАВЕЦ" №2

1

193100175

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА УЛ."ПЕТА" №1

1

193100176

ЧИТАЛИЩЕТО УЛ."ПЪРВА" №6

1

193100177

КЛУБ НА ИНВАЛИДА И ПЕНСИОНЕРА №2/ЦДГ/УЛ."НОВО ПЕТРОВО" №65

3

193100178

ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."НОВ ЖИВОТ" №48

3

193100179

ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА" УЛ."РАШКО БЛЪСКОВ" №86

3

193100180

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №1/ЦЕНТЪР/УЛ."РАШКО БЛЪСКОВ" №74

3

193100181

ПРАЗНО ПОМЕЩЕНИЕ УЛ."НОВО ПЕТРОВО" №48

3

193100182

СТАДИОН "РАКОВСКИ" УЛ."НОВ ЖИВОТ" №46

3

193100183

КЛУБ НА ИНВАЛИДА И ПЕНСИОНЕРА УЛ."ПЪРВА"№68

1

193100184

ЧИТАЛИЩЕТО УЛ."ПЪРВА" №19

1

193100185

ЧИТАЛИЩЕТО УЛ."ПЪРВА"26

1

193100186

ЧИТАЛИЩЕТО УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №4

3

193100187

СТОЛ НА ЗК " НИВА" УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №45

3

193100188

ЧИТАЛИЩЕТО УЛ."ПЪРВА" №19

1

193100189

ЧИТАЛИЩЕТО УЛ."ТРЕТА" №69

2

193100190

СГРАДА НА НАРКООП УЛ."ЧЕТВЪРТА" №1

1

193100191

ЧИТАЛИЩЕТО УЛ."ДУНАВ" №30

3

193100192

ЧИТАЛИЩЕТО УЛ."ПЪРВА" №30

1

 

 

 

 1. Указва начин на гласуване, както следва:

2.1. В секциите с по 1 избирателна кутия всички бюлетини за всеки вид избор: за общински съветници, за кмет на община, за кмет на кметство се поставят заедно в избирателната кутия.

2.2. В секции с по 2 избирателни кутии се гласува, както следва: ПЪРВА избирателна кутия само за бюлетини за избор на общински съветници, ВТОРА избирателна кутия за бюлетини за избор на кмет на община.

2.3. В секции с по 3 избирателни кутии се гласува, както следва: Една избирателна кутия само за бюлетини за избор на общински съветници, ВТОРА избирателна кутия за бюлетини за избор на кмет на община, ТРЕТА избирателна кутия за бюлетини за избор на кмет на кметство.

 1. ПРЕДИ започване на изборния ден СИК слага надпис върху избирателните кутии за бюлетините, които ще бъдат поставени в тях, за вида избор.

 

 Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, в срок три дни от обявяването му.

Председател: Теодора Павлова Тодорова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 17.10.2019 в 16:56 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031 

Решения

 • № 191-МИ / 03.11.2019

  относно: РЕЗУЛТАТИ, ВТОРИ ТУР

 • № 190-МИ / 03.11.2019

  относно: Промени в състава на СИК на ПП „ВОЛЯ“ в Община Силистра при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., втори тур на 03.11.2019г.

 • № 189-МИ / 03.11.2019

  относно: Жалба Вх. № 281/03.11.2019 г. , във входящия регистър на жалби и сигнали – под № 14, подадена от Мария Димитрова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ в Община Силистра при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., втори тур на 03.11.2019г.

всички решения