Общинска избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 191-МИ
Силистра, 03.11.2019

ОТНОСНО: РЕЗУЛТАТИ, ВТОРИ ТУР

 

 

Приложение № 92-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИЛИСТРА

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

 

Днес, 03.11.2019 г., в 23:40 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА НА ВТОРИ ТУР:

 ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

ЕГН ***

 издигнат от ПП ГЕРБ

получил 8540 действителни гласове.

  

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Цветкова Митева

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ели Илиа Келесис-Тодорова

СЕКРЕТАР: Севда Мюмюн Хюсеин

ЧЛЕНОВЕ:

 

1.       Ванушка Василева Георгиева

6.       Маргарита Тотева Герганска

2.       Димитър Антонов Василев

7.       Марина Йорданова Петрова

3. Емил Пламенов Александров

8.       Марияна Борисова Чобанова

4. Иванка Донева Милушева

9. Силвия Мартинова Севдалинова

5. Йорданка Иванова Господинова

 

  

Приложение № 92-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИЛИСТРА

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРОФЕСОР ИШИРКОВО

 

Днес, 03.11.2019 г., в 23:40 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, област Силистра на втори тур

ВЕНЦИСЛАВ КУРТЕВ МАРИНОВ

 ЕГН ***

Издигнат от ПП ГЕРБ

получил 325 действителни гласове.

  Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

 ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Цветкова Митева

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ели Илиа Келесис-Тодорова

СЕКРЕТАР: Севда Мюмюн Хюсеин

ЧЛЕНОВЕ:

 

1.  Ванушка Василева Георгиева

6. Маргарита Тотева Герганска

2. Димитър Антонов Василев

7. Марина Йорданова Петрова

3. Емил Пламенов Александров

8. Марияна Борисова Чобанова

4. Иванка Донева Милушева

9. Силвия Мартинова Севдалинова

5. Йорданка Иванова Господинова

 

 На основание чл. 459, ал. 1 от ИК обжалване на решенията на ОИК Силистра, с които са обявени резултатите от произведените избори на 27.10.2019 г., втори тур 03.11.2019 г. могат да бъдат обжалвани пред съответния Административен съд по местонахождение в седемдневен срок от обявяването им.

Председател: Теодора Павлова Тодорова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 04.11.2019 в 00:29 часа

Календар

Решения

  • № 193-МИ / 23.08.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник Димитър Сашев Тодоров и избор на следващ от съответната кандидатска листа на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  • № 00192-МИ / 23.02.2021

    относно: прекратяване на пълномощията на общински съветник Здравко Горанов Горанов и избор на следващ от съответната кандидатска листа на ПП ГЕРБ

  • № 191-МИ / 03.11.2019

    относно: РЕЗУЛТАТИ, ВТОРИ ТУР

всички решения