Общинска избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 12-МИНР
Силистра, 09.09.2015

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете в секционните избирателни комисии в община Силистра.

На основание чл. 87, ал. 1, т.7, чл. 8, ал.8 от Изборният кодекс; На основание чл. 8, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 6, чл. 9, ал.ал. 4, 5, 6, 7, 8 от ИК във връзка с Решение №1530-МИ/НР/20.08.2015 г., с Решение №1962-МИ/07.09.2015 г. на ЦИК,  и в съответствие с издадени заповед: Заповед № ЗК-1414 от 01.09.2015 г. на Кмета на община Силистра, Писмо Изх. № 4354 от 07.09.2015 г. на секретаря на община Силистра, Писмо Изх. № 4383 от 09.09.2015 г. с приложена Таблица на българските граждани избиратели от ТЗ ГРАО от 03.02.2015 г. и 09.09.2015 г. - 92 броя секции, Общинска избирателна комисия - Силистра

Р Е Ш И:

 1. ОПРЕДЕЛЯ ОБЩ БРОЙ на членовете в секционните избирателни комисии на територията на община Силистра 786.
 2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете в секционните избирателни комисии, включително председател, заместник-председател и секретар на територията на община Силистра, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва:

СЕКЦИЯ

МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

101.

МЛАДЕЖКИ ДОМ ул."Симеон Велики" № 133

9

102.

МЛАДЕЖКИ ДОМ ул."Симеон Велики" № 133

9

103.

ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ ул."Христо Смирненски" № 2

9

104.

ПЛОЩАД „СЪЕДИНЕНИЕ" АВТОГАРА ОФИС НА „ХАРИ-3"

9

105.

БИВША СГРАДА НА КАФЕ „ПЕЛИКАН" по бул. „Македония

9

106.

ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" ул."Ген.Гурко" № 8

9

107.

ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" ул."Ген.Гурко" № 8

7

108.

СОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" ул."Дръстър" № 38

9

109.

СОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" ул."Дръстър" № 38

9

110.

СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС ул."Серес"№ 4

9

111.

СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС ул."Серес" № 4

9

112.

УЧЕНИЧЕСКА СПОРТНА ШКОЛА ул."Богдан войвода"№ 1А

9

113.

СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ул. "Богдан войвода"№ 14

9

114.

ОДЗ "НАРЦИС" ул. "Богдан войвода"№ 1

9

115.

ДЕТСКА ГРАДИНА "ЯН БИБИЯН" ул."Пирин" № 11

9

116.

ЧИТАЛИЩЕ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Бесарабия" № 26

9

117.

ОУ"ИВАН ВАЗОВ" ул."Добрич" № 76

9

118.

ОУ"ИВАН ВАЗОВ" ул."Добрич" № 76

9

119.

Р-Т „РЕЛАКС" УЛ."ИВАН ВАСИЛЕВ" №40

9

120

БИВШ КАФЕ-АПЕРИТИВ „СЛАДКИ МЕЧТИ“ ул."Одеса" № 14

9

121.

ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН "ИЗОБИЛИЕ - 2" ул."Одеса"

9

122.

БАР НА ВиК /СЕПАРЕ/ Ул."Баба Тонка"19 Бивша /КЛУБ НА 24-ти КВАРТАЛ/ Над ВиК

9

123.

ЦДГ "ИГЛИКА-2" /на гърба на маг.Хмелницки/ ул."Ангел Кънчев № 65

9

124.

ЦДГ"ИГЛИКА-2" /на гърба на маг.Хмелницки/ ул."Ангел Кънчев № 65

9

125.

БИВША ДЕТСКА ЯСЛА № 10 ул."Димитър Енчев" № 10

9

126.

БИВША ДЕТСКА ЯСЛА № 10 ул."Димитър Енчев" № 10

9

127.

ЕГ "П.К.ЯВОРОВ" ул."Бойка в-да"№ 20

9

128.

ЕГ "П.К.ЯВОРОВ" ул."Бойка в-да"№ 20

9

129.

ЕГ "П.К.ЯВОРОВ" ул."Бойка в-да"№ 20

9

130.

ОУ "ИВАН ВАЗОВ" ул."Добрич"№ 76

9

131.

ОДК ул."ДОБРИЧ" 68А

9

132.

ПГМТ "ВЛ.КОМАРОВ"/бивш ТМТ/ ул."Петър Бояджиев"№ 29

9

133.

ЦДГ "ДОБРУДЖА" ул."Д-р Анастас Янков"№ 39

9

134.

ДЕТСКА ЯСЛА № 6 ул."Д-р Анастас Янков"№ 41

9

135.

СОУ "ЮРИЙ ГАГАРИН" ул."Черно море"№ 10

9

136.

СОУ "ЮРИЙ ГАГАРИН" ул."Черно море"№ 10

9

137.

ПРИЕМНАТА НА МВР ул."Филип Тотю" № 226

9

138.

СОУ "Ю.ГАГАРИН" ул."Черно море" № 10

9

139.

РУ - филиал Силистра ул."Албена" № 2

9

140.

СОУ"Ю.ГАГАРИН" ул."Черно море" № 10

9

141.

СОУ "ЮРИЙ ГАГАРИН" ул."Черно море"№ 10

9

142.

ПМГ "Кл.Охридски" ул."Москва" № 21

9

143.

ПМГ "Кл.Охридски" ул."Москва" № 21

9

144.

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА / бивш бл.на ОНС/ ул."Цар Шишман"№ 20

9

145.

ДОМ НА УЧИТЕЛЯ ул."Д-р Петър Вичев"№ 23

9

146.

КЛУБ НА КТ "ПОДКРЕПА ул."Д-р Петър Вичев" № 9

9

147.

ТЕХНИКУМ ПО СТРОИТЕЛСТВО бул."Македония"№ 140

9

148.

ТЕХНИКУМ ПО СТРОИТЕЛСТВО бул."Македония"№ 140

9

149.

ТЕХНИКУМ ПО СТРОИТЕЛСТВО бул."Македония" № 140

9

150.

ОУ «Иван Вазов» ул."Добрич" № 76

9

151

ХЕИ ул."Петър Мутафчиев"№ 82

9

152.

ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Плевен"№ 1

9

153.

ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Плевен"№ 1

9

154.

СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ул."Симеон Велики" № 16

9

155.

КЛУБ НА ИНВАЛИДА /ПОД БЛ.10/ ул."Симеон Велики" № 10

9

156.

МБАЛ - Силистра ул. „Петър Мутафчиев"№ 80

7

157.

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА ул."Албена"№ 5

7

 

 

с.АЙДЕМИР

 

158.

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В КВ."ДЕЛЕНКИ" Ул."Майски ден"№ 1

9

159.

ОДЗ «МИР»- ДЕЛЕНКИ вход Север ул."Сокол" № 6

9

160.

ОДЗ «МИР»- ДЕЛЕНКИ вход Север фитнес ул."Сокол" № 8

9

161.

ОДЗ «МИР»- ДЕЛЕНКИ вход Южен /нова/ ул."Сокол" № 6

9

162

ОДЗ «МИР»- ДЕЛЕНКИ вход Южен -2/стара/ ул."Сокол" № 6

9

163.

ОДЗ «МИР»-ДЕЛЕНКИ ВХОД СЕВЕР-ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН Ул."Сокол" № 6

9

164.

ОДЗ «МИР»-СЕВЕР /центъра/ Ул "Преслав "№ 16

9

165.

ОДЗ «МИР»- ЮГ /центъра / Ул "Преслав "№ 16

9

166.

БИВШЕ УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" Ул."София"№ 147

7

167.

КЛУБ В ТАТАРИЦА Ул."Бендер" № 1

7

168.

ДЛФУ ж.к."Север" №9 вх.А, ет.1

7

169.

с.БАБУК - КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА ул."Дочо Михайлов" №43

7

170.

с.БОГОРОВО - ЧИТАЛИЩЕТО ул."Първа" №21

7

171.

с.БРАДВАРИ - ОУ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Н.П.Караджата" №23 А

7

172.

с.БРАДВАРИ - ОУ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Н.П.Караджата" №23 А

9

173.

с.БЪЛГАРКА - ЧИТАЛИЩЕТО Ул."Първа" № 44

7

174.

ВЕТРЕН - КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА ул."Здравец" 2

7

175.

с.ГЛАВАН -ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ ул."Пета" № 1

7

176

с.ЙОРДАНОВО - ЧИТАЛИЩЕТО ул."Първа" №6

9

     
 

с.КАЛИПЕТРОВО

 

177.

КЛУБ НА ИНВАЛИДА № 2 по ул."Ново Петрово" № 65

9

178.

У-ще "Св.Св. Кирил и Методий" Ул."Нов живот" № 48

9

179.

ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА" Ул."Рашко Блъсков" № 86

7

180.

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА № 1 /центъра/ ул."Рашко Блъсков № 74

9

181.

РЕСТОРАНТ"ВОЛГА" По ул."Ново Петрово" № 28

9

182.

СТАДИОН "РАКОВСКИ" По ул."Нов живот"№ 46

9

183.

с.КАЗИМИР - ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ ул."Първа" № 68

7

184.

с. ЦЕНОВИЧ - ЧИТАЛИЩЕТО ул."Първа" № 19

7

185.

с. ПОЛК. ЛАМБРИНОВО - ЧИТАЛИЩЕТО Ул."Първа" № 26

7

186.

с.ПРОФ.ИШИРКОВО - ЧИТАЛИЩЕТО ул."Георги Димитров"№ 4

9

187.

с.ПРОФ.ИШИРКОВО - СТОЛА НА КООПЕРАЦИЯТА ул."Георги Димитров" № 45

9

188.

с.ПОП КРАЛЕВО - ЧИТАЛИЩЕТО ул."Първа" № 19

7

189.

с.СМИЛЕЦ - ЧИТАЛИЩЕТО ул."Трета № 69

7

190.

с.СРАЦИМИР - БИВШЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА ул."Първа" № 1

7

191.

с.СРЕБЪРНА - ЧИТАЛИЩЕТО ул."Дунав" № 30

7

192.

с.СЪРПОВО - ЧИТАЛИЩЕТО Ул."Първа" № 30

7

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Павлова Тодорова

Секретар: Нювит Исмаилова Хасанова

* Публикувано на 09.09.2015 в 17:15 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 316-МИНР / 29.05.2019

  относно: прекратяване на пълномощията на общински съветник Цонко Иванов Цонев и избор на следващ от съответната кандидатска листа МК ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО

 • № 315-МИНР / 18.04.2019

  относно: прекратяване на пълномощията на общински съветник ДЕСИСЛАВ ДИМОВ ПЕНЧЕВ и избор на следващ от съответната кандидатска листа МК ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО

 • № 314-МИНР / 15.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник ГЕОРГИ ИВОВ КИРИЛОВ от кандидатска листа на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ и обявяване на следващ избран от кандидатската листа

всички решения