Общинска избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 298 - МИНР
Силистра, 31.10.2015

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК на ПП АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/; ПП БСП; ПП ДПС; КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК; ПП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА; КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ и ПП ГЕРБ в Община Силистра при провеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015г.

Постъпили са предложения за попълване на списък с резервни членове и предложения за извършване на промяна в състава на СИК в община Силистра с вх.№ 430/30.10.2015 г. от ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/, чрез Иванка Господинова Ташева – упълномощен представител; с вх.№ 432/30.10.2015 г. и вх.№ 443/30.10.2015 г от ПП БСП, чрез Георги Ивов Кирилов – упълномощен представител; с вх. № 437/30.10.2015 г. от ПП ДПС, чрез Джанан Халил – упълномощен представител; с вх.№ 439/30.10.2015 г.от КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ , чрез Веселин Георгиев Георгиев – упълномощен представител; с вх.№ 440/30.10.2015 г. от ПП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, чрез Катя Христова Петрова – упълномощен представител; с вх. № 441/30.10.2015 г. от КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК чрез Александър Николаев Сабанов – упълномощен представител, с вх.№ 435/30.10.2015 г. от ПП ГЕРБ, чрез Мария Димитрова Димитрова – упълномощен представител.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал.1, т.5 и чл.89, ал.1от ИК и във връзка с Решение № 1984-МИ/НС/08.09.2015 на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Силистра

.

 

Р Е Ш И:

 

 1. Утвърждава списък с РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ на СИК от ПП АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/, както следва:

ПП АБВ

Денка Иванова Атанасова

 1. Заменя членове от състава на ПП АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/в посочените в предложението секционна избирателна комисия в Община Силистра, както следва:

А. На мястото на:

СИК № 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

193100120

Зам.-председател

Марияна Станчева Кирова

ПП АБВ

Б. Да се назначи:

СИК № 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

193100120

Зам.-председател

Денка Иванова Атанасова

ПП АБВ

 1. Утвърждава списък с РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ на СИК от ПП БСП, както следва:

ПП БСП

Ирена Костадинова Владимирова

 1. Заменя членове от състава на ПП БСП в посочените в предложението секционна избирателна комисия в Община Силистра, както следва:

А. На мястото на:

СИК № 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

193100108

Секретар

Георги Стефанов Георгиев

ПП БСП

193100109

Член

Виолета Йовчева Русева

ПП БСП

193100157

Член

Пенчо Великов Стоянов

ПП БСП

Б. Да се назначи:

СИК № 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

193100108

Секретар

Ирена Костадинова Владимирова

ПП БСП

193100109

Член

Пенчо Великов Стоянов

ПП БСП

193100157

Член

Виолета Йовчева Русева

ПП БСП

 1. Утвърждава списък с РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ на СИК от ПП ДПС, както следва:

ПП ДПС

Айфер Рейхан Халид

Зюмбюл Али Ахмед

Арсен Али Джелил

Русанка Костадинова Явашева

 1. Заменя членове от състава на ПП ДПС в посочените в предложението секционна избирателна комисия в Община Силистра, както следва:

А. На мястото на:

СИК № 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

193100141

Член

Билгин Юзбей Юсуф

ПП ДПС

193100144

Член

Йозджан Юмер Касим

ПП ДПС

193100153

Член

Бейнаби Юсмен Ахмед

ПП ДПС

193100172

Председател

Мехмед Алиш Сали

ПП ДПС

Б. Да се назначи:

СИК № 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

193100141

Член

Русанка Костадинова Явашева

ПП ДПС

193100144

Член

Айфер Рейхан Халид

ПП ДПС

193100153

Член

Зюмбюл Али Ахмед

ПП ДПС

193100172

Председател

Ерсен Али Джелил

ПП ДПС

 1. Утвърждава списък с РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ на СИК от КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ, както следва:

КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ

Иван Христов Христов

Недко Ангелов Киряков

 1. Заменя членове от състава на КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ в посочените в предложението секционна избирателна комисия в Община Силистра, както следва:

А. На мястото на:

СИК № 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

193100118

Член

Тихомир Иванов Минчев

КП ПФ

193100132

Член

Веска Панчева Енчева

КП ПФ

Б. Да се назначи:

СИК № 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

193100118

Член

Иван Христов Христов

КП ПФ

193100132

Член

Недко Ангелов Киряков

КП ПФ

 1. Утвърждава списък с РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ на СИК от ПП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, както следва:

ПП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА

Тихомир Лефтеров Томов

 1. Заменя членове от състава на ПП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА в посочените в предложението секционна избирателна комисия в Община Силистра, както следва:

А. На мястото на:

СИК № 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

193100135

Зам.-председател

Веселка Георгиева Николова

ПП ББЦ

Б. Да се назначи:

СИК № 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

193100135

Зам.-председател

Тихомир Лефтеров Томов

ПП ББЦ

 1. Утвърждава списък с РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ на СИК от КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, както следва:

КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Даниела Тодорова Костова

 1. Заменя членове от състава на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК в посочените в предложението секционна избирателна комисия в Община Силистра, както следва:

А. На мястото на:

СИК № 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

193100166

Член

Румяна Русева Иванова

КП РФ

Б. Да се назначи:

СИК № 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

193100166

Член

Даниела Тодорова Костова

КП РФ

 1. Утвърждава списък с РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ на СИК от ПП ГЕРБ, както следва:

ПП ГЕРБ

Снежана Петрова Горанова

Цветанка Петрова Станчева

Лиляна Великова Великова

Маргарита Димитрова Енчева

Димитричка Русева Петрова

Роза Александрова Радева

Мария Димитрова Стоянова

Десислава Славова Спасова

Теодора Александрова Димитрова

 1. Заменя членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционна избирателна комисия в Община Силистра, както следва:

 

А. На мястото на:

СИК № 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

193100104

Член

Татяна Радославова Мирчева

ПП ГЕРБ

193100108

Председател

Елка Георгиева Панева

ПП ГЕРБ

193100113

Член

Атанас Димитров Костов

ПП ГЕРБ

193100123

Председател

Анела Стойчева Братанова

ПП ГЕРБ

193100125

Секретар

Стойка Костова Костадинова-Георгиева

ПП ГЕРБ

193100132

Член

Петър Димитров Иванов

ПП ГЕРБ

193100145

Член

Диана Тодорова Костова

ПП ГЕРБ

193100145

Член

Красимир Николаев Илиев

ПП ГЕРБ

193100155

Председател

Милка Ангелова Чиколова

ПП ГЕРБ

193100160

Член

Сашо Георгиев Николов

ПП ГЕРБ

193100162

Секретар

Марияна Миткова Костадинова

ПП ГЕРБ

193100162

Член

Мая Маринова Георгиева

ПП ГЕРБ

193100163

Член

Димитринка Йорданова Тихова

ПП ГЕРБ

193100165

Член

Мариана Йорданова Стефанова

ПП ГЕРБ

193100172

Секретар

Ренгинар Ердован Адем

ПП ГЕРБ

193100177

Член

Валентин Ненчев Коев

ПП ГЕРБ

193100179

Секретар

Дарина Василева Петкова

ПП ГЕРБ

193100179

Член

Георги Колев Узунов

ПП ГЕРБ

193100180

Член

Митанка Михайлова Христова

ПП ГЕРБ

193100182

Член

Куна Чанева Иванова

ПП ГЕРБ

Б. Да се назначи:

СИК № 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

193100104

Член

Лиляна Великова Великова

ПП ГЕРБ

193100108

Председател

Маргарита Димитрова Енчева

ПП ГЕРБ

193100113

Член

Димитричка Русева Петрова

ПП ГЕРБ

193100123

Председател

Роза Александрова Радева

ПП ГЕРБ

193100125

Секретар

Мария Димитрова Стоянова

ПП ГЕРБ

193100132

Член

Цветанка Петрова Станчева

ПП ГЕРБ

193100145

Член

Десислава Славова Спасова

ПП ГЕРБ

193100145

Член

Теодора Александрова Димитрова

ПП ГЕРБ

193100155

Председател

Павлина Иванова Минкова

ПП ГЕРБ

193100160

Член

Йорданка Йорданова Иванова

ПП ГЕРБ

193100162

Секретар

Мая Маринова Георгиева

ПП ГЕРБ

193100162

Член

Димитринка Йорданова Тихова

ПП ГЕРБ

193100163

Член

Георги Йорданов Нуцолов

ПП ГЕРБ

193100165

Член

Пенка Иванова Илиева

ПП ГЕРБ

193100172

Секретар

Ерсин Тезджан Халим

ПП ГЕРБ

193100177

Член

Снежана Петрова Горанова

ПП ГЕРБ

193100179

Секретар

Куна Чанева Иванова

ПП ГЕРБ

193100179

Член

Янка Василева Христова

ПП ГЕРБ

193100180

Член

Петя Георгиева Иванова

ПП ГЕРБ

193100182

Член

Дарина Василева Петкова

ПП ГЕРБ

 

 

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, в срок три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Тодорова

СЕКРЕТАР: Нювит Хасанова

Председател: Теодора Павлова Тодорова

Секретар: Нювит Исмаилова Хасанова

* Публикувано на 31.10.2015 в 09:24 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 316-МИНР / 29.05.2019

  относно: прекратяване на пълномощията на общински съветник Цонко Иванов Цонев и избор на следващ от съответната кандидатска листа МК ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО

 • № 315-МИНР / 18.04.2019

  относно: прекратяване на пълномощията на общински съветник ДЕСИСЛАВ ДИМОВ ПЕНЧЕВ и избор на следващ от съответната кандидатска листа МК ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО

 • № 314-МИНР / 15.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник ГЕОРГИ ИВОВ КИРИЛОВ от кандидатска листа на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ и обявяване на следващ избран от кандидатската листа

всички решения