Общинска избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 160-МИ
Силистра, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на представители на кандидатска листа на ПП ДПС в Община Силистра при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

 

В ОИК-Силистра е постъпило заявление по образец от изборните книжа, с вх.№ 227/25.10.2019 г., във входящ регистър за регистрация на представители под № 5/25.10.2019 г. на кандидатска листа на ПП ДПС. Към предложението е приложено пълномощно от Бирол Ерол Мехмед, както и изискуемия списък на хартиен носител и електронен формат.

В съответствие с разпоредбата на чл.87, ал.1, т.18 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Силистра следва, при постъпило предложение за регистрация на представителите, да провери подадените лични данни чрез „ИО” АД и след като се върне потвърждение, да регистрира предложените представители, като публикува съответните номера на пълномощни. Извършена е проверка на данните на кандидатите за представители в „ИО” АД – 94 брой.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.18 от ИК, Общинска избирателна комисия – Силистра

Р Е Ш И:

 1. Регистрира и публикува 88 бр. представители – за всички видове избор на 27.10.2019 г., както следва:

№ по ред

Трите имена на ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

№ и дата на пълномощното

1

Михаил Маринов Аспарухов

125-05-01/25.10.2019

2

Ертан Яшар Рашид

125-05-03/25.10.2019

3

Биляна Иванова Благоева

125-05-04/25.10.2019

4

Ренгинар Бахриева Ахмедова

125-05-07/25.10.2019

5

Хасан Али Садула

125-05-08/25.10.2019

6

Йозджан Тезджан Али

125-05-09/25.10.2019

7

Джевдин Назми Ахмед

125-05-10/25.10.2019

8

Емил Ангелов Тодоров

125-05-11/25.10.2019

9

Ертан Рамис Разим

125-05-12/25.10.2019

10

Сергей Стефанов Трифонов

125-05-13/25.10.2019

11

Айдуан Али Мехмед

125-05-14/25.10.2019

12

Гюлбахар Айдуан Али

125-05-15/25.10.2019

13

Мюрвет Мехмед Юлиянова

125-05-16/25.10.2019

14

Бенхур Мюсреф Мюсреф

125-05-19/25.10.2019

15

Ремзия Мехмед Хюсмен

125-05-20/25.10.2019

16

Гюлбахар Али Мехмед

125-05-21/25.10.2019

17

Левент Фикрет Али

125-05-22/25.10.2019

18

Джевдет Хамди Ахмед

125-05-23/25.10.2019

19

Турхан Шукри Шукри

125-05-24/25.10.2019

20

Красимир Харитонов Христов

125-05-25/25.10.2019

21

Илхан Салим Ахмед

125-05-26/25.10.2019

22

Жеан Алиев Исмаилов

125-05-27/25.10.2019

23

Инджихан Кабилова Ферадова

125-05-29/25.10.2019

24

Селяйдин Исмаил Махмуд

125-05-30/25.10.2019

25

Себайдин Исмаил Махмуд

125-05-31/25.10.2019

26

Озал Миленов Шарбанов

125-05-32/25.10.2019

27

Милен Шарбанов Северинов

125-05-33/25.10.2019

28

Рамис Разим Сали

125-05-34/25.10.2019

29

Айдън Тефиков Мехмедов

125-05-35/25.10.2019

30

Нурджихан Демир Исмаил

125-05-36/25.10.2019

31

Рашид Рашид Акиф

125-05-37/25.10.2019

32

Северина Романова Огнянова

125-05-38/25.10.2019

33

Бейзат Исмаил Сюлейман

125-05-39/25.10.2019

34

Софка Асенова Симеонова

125-05-40/25.10.2019

35

Али Апти Осман

125-05-41/25.10.2019

36

Бейзад Мемдун Максуд

125-05-42/25.10.2019

37

Сунай Ремзи Ибрям

125-05-43/25.10.2019

38

Ремзи Вахид Ибрям

125-05-44/25.10.2019

39

Бейхан Али Апти

125-05-45/25.10.2019

40

Махмуд Алиш Мурад

125-05-46/25.10.2019

41

Гюлбахар Гюнер Абил

125-05-47/25.10.2019

42

Хайрие Али Ахмед

125-05-48/25.10.2019

43

Айян Илихан Кадир

125-05-49/25.10.2019

44

Ради Лазаров Филипов

125-05-50/25.10.2019

45

Севгюл Юсуф Насуф

125-05-51/25.10.2019

46

Ридван Али Осман

125-05-52/25.10.2019

47

Нерман Себайдин Мехмед

125-05-53/25.10.2019

48

Ипек Гюнай Бейхан

125-05-54/25.10.2019

49

Ришат Байрам Назиф

125-05-55/25.10.2019

50

Денка Ангелова Шабан

125-05-56/25.10.2019

51

Росен Михайлов Ангелов

125-05-57/25.10.2019

52

Севгин Сюлейман Хюсеин

125-05-58/25.10.2019

53

Сезен Метин Сали

125-05-59/25.10.2019

54

Джанер Йенер Юсеин

125-05-60/25.10.2019

55

Сабри Сали Алиш

125-05-61/25.10.2019

56

Назиф Ремзиев Назифов

125-05-62/25.10.2019

57

Биляна Валентинова Ангелова

125-05-63/25.10.2019

58

Рафи Сюлейманов Рафиев

125-05-64/25.10.2019

59

Гюлсяр Мехмед Ибрям

125-05-65/25.10.2019

60

Тунай Азис Хасан

125-05-66/25.10.2019

61

Ангел Христов Маринов

125-05-67/25.10.2019

62

Ферди Акиф Мехмед

125-05-68/25.10.2019

63

Исмет Ахмед Ахмед

125-05-69/25.10.2019

64

Илдъз Юсеин Мехмед

125-05-70/25.10.2019

65

Назим Мехмед Юсуф

125-05-71/25.10.2019

66

Асан Юсню Яшар

125-05-72/25.10.2019

67

Музафер Асанов Асанов

125-05-73/25.10.2019

68

Айдън Кязим Сабри

125-05-74/25.10.2019

69

Йълдъз Айдън Кязим

125-05-75/25.10.2019

70

Борис Ангелов Радев

125-05-76/25.10.2019

71

Невзат Али Яшар

125-05-77/25.10.2019

72

Кадир Бекир Бекир

125-05-78/25.10.2019

73

Ахмед Идриз Мехмед

125-05-79/25.10.2019

74

Апти Исмаил Ахмед

125-05-80/25.10.2019

75

Елин Стоянов Атанасов

125-05-81/25.10.2019

76

Ертан Федаил Шакир

125-05-82/25.10.2019

77

Сезгин Мехмед Яшар

125-05-83/25.10.2019

78

Осман Яшар Идириз

125-05-84/25.10.2019

79

Мехмед Ешар Идириз

125-05-85/25.10.2019

80

Ахмед Алиев Ахмедов

125-05-86/25.10.2019

81

Галип Юсеин Ахмед

125-05-87/25.10.2019

82

Ерай Гюлбахар Сали

125-05-88/25.10.2019

83

Аксел Юкселов Халилов

12505-89/25.10.2019

84

Силвия Силянова Стоянова

125-05-90/25.10.2019

85

Бингюл Мехмед Шабан

125-05-91/25.10.2019

86

Гюлфия Сали Сали

125-05-92/25.10.2019

87

Ремзие Хасан Раим

125-05-93/25.10.2019

88

Фатмегюл Хасан Сали

125-05-94/25.10.2019

 

 1. Отказва регистрация на 6 бр. представители, както следва:

Име

Пълномощно

Грешка

Силян Радев Филипов

125-05-02/25.10.2019

Лицето е регистрирано за застъпник от Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

Бурхан Мехмед Сали

125-05-05/25.10.2019

Лицето изчаква проверка за представител в СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Сунай Неджати Исмаил

125-05-06/25.10.2019

Лицето изчаква проверка за представител в СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Назмие Алиева Яхяова

125-05-17/25.10.2019

Лицето изчаква проверка за застъпник в Движение за права и свободи – ДПС

Иво Русев Богданов

125-05-18/25.10.2019

Лицето изчаква проверка за представител в СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Илиян Ананиев Борисов

125-05-28/25.10.2019

Лицето изчаква проверка за застъпник в Движение за права и свободи – ДПС

 

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, в срок три дни от обявяването му.

Председател: Теодора Павлова Тодорова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031 

Решения

 • № 191-МИ / 03.11.2019

  относно: РЕЗУЛТАТИ, ВТОРИ ТУР

 • № 190-МИ / 03.11.2019

  относно: Промени в състава на СИК на ПП „ВОЛЯ“ в Община Силистра при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., втори тур на 03.11.2019г.

 • № 189-МИ / 03.11.2019

  относно: Жалба Вх. № 281/03.11.2019 г. , във входящия регистър на жалби и сигнали – под № 14, подадена от Мария Димитрова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ в Община Силистра при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., втори тур на 03.11.2019г.

всички решения