Общинска избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 168-МИ
Силистра, 27.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Иван Колев Чобанов срещу Емил Костадинов Иванов.

 

Постъпила е жалба Вх.№ 235/26.10.2019 г. от Иван Колев Чобанов срещу Емил Костадинов Иванов – кандидат за общински съветник от листата на ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ. В жалбата се твърди, че Емил Костадинов Иванов пред Районен прокурор и Районен съд-Добрич на 03.07.2019 г. в гр. Добрич по НОХД № 445/2019 г. устно е заявил, че работи в Кралство Великобритания, гр. Лондон, с което според жалбоподателя е налице липса на уседналост в Р България. Поради така изложените според жалбоподателя обстоятелства същият иска заличаване на кандидата за общински съветник Емил Костадинов Иванов от листата на ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ и същият да бъде заличен от списъка на гласоподавателите.

След като се запозна с жалбата и разгледа подадената декларация от Емил Костадинов Иванов, ОИК поиска справка от Дирекция ГРАО, община Силистра, в която отново е установено, че лицето Емил Костадинов Иванов има постоянен адрес в гр. Силистра от 2001 г., настоящ адрес в гр. Варна от 2007 г.

ОИК Силистра е подала информация за извършване на проверки в ГД ГРАО и Комисия за откриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към ДС, при които ОИК-Силистра не е сезирана за липса на съответствие между декларираните данни и обстоятелствата, които са обект на проверка и допускане на лицето за кандидат за общински съветник.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.22, чл. 396, чл. 397, ал. 1 от ИК, във връзка с параграф 1, т. 4, 5 от ДР на ИК Общинска избирателна комисия – Силистра

РЕШИ:

  1. Остава без уважение подадената жалба от Иван Колев Чобанов като неоснователна.

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия, в срок три дни от обявяването му.

Председател: Теодора Павлова Тодорова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 27.10.2019 в 10:31 часа

Календар

Решения

  • № 193-МИ / 23.08.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник Димитър Сашев Тодоров и избор на следващ от съответната кандидатска листа на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  • № 00192-МИ / 23.02.2021

    относно: прекратяване на пълномощията на общински съветник Здравко Горанов Горанов и избор на следващ от съответната кандидатска листа на ПП ГЕРБ

  • № 191-МИ / 03.11.2019

    относно: РЕЗУЛТАТИ, ВТОРИ ТУР

всички решения