Общинска избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 174-МИ
Силистра, 28.10.2019

ОТНОСНО: РЕЗУЛТАТИ

Приложение № 91-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИЛИСТРА

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

 

Днес, 28.10.2019 г., в 07:00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР:

 

 1. ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

 издигнат от ПП ГЕРБ

получил 9851 действителни гласове.

 1. МОМЧИЛ СТЕФАНОВ НЕКОВ

 издигнат от местна коалиция БСП за България (БСП за България, НДСВ, ДРП Българската пролет, МИР)

получил 5894 действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Цветкова Митева

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ели Илиа Келесис-Тодорова

СЕКРЕТАР: Севда Мюмюн Хюсеин

ЧЛЕНОВЕ:

 

1.       Ванушка Василева Георгиева

6.       Маргарита Тотева Герганска

2.       Димитър Антонов Василев

7.       Марина Йорданова Петрова

 1. Емил Пламенов Александров

8.       Марияна Борисова Чобанова

 1. Иванка Донева Милушева
 1. Силвия Мартинова Севдалинова
 1. Йорданка Иванова Господинова
 

  

Приложение № 92-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИЛИСТРА

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО АЙДЕМИР

 

Днес, 28.10.2019 г., в 7:00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО АЙДЕМИР област Силистра на първи тур

ДЕНЧО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

 

ЕГН ***

Издигнат от ПП ГЕРБ

получил 1304 действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Цветкова Митева

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ели Илиа Келесис-Тодорова

СЕКРЕТАР: Севда Мюмюн Хюсеин

ЧЛЕНОВЕ:

 

6.       Ванушка Василева Георгиева

10.   Маргарита Тотева Герганска

7.       Димитър Антонов Василев

11.   Марина Йорданова Петрова

 1. Емил Пламенов Александров

12.   Марияна Борисова Чобанова

 1. Иванка Донева Милушева
 1. Силвия Мартинова Севдалинова
 1. Йорданка Иванова Господинова
 

 

 

 

Приложение № 92-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИЛИСТРА

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БАБУК

 

Днес, 28.10.2019 г., в 7:00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БАБУК област Силистра на първи тур

КОСТАДИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 

ЕГН ***

ПП ГЕРБ

получил 168 действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Цветкова Митева

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ели Илиа Келесис-Тодорова

СЕКРЕТАР: Севда Мюмюн Хюсеин

ЧЛЕНОВЕ:

 

11.   Ванушка Василева Георгиева

14.   Маргарита Тотева Герганска

12.   Димитър Антонов Василев

15.   Марина Йорданова Петрова

 1. Емил Пламенов Александров

16.   Марияна Борисова Чобанова

 1. Иванка Донева Милушева
 1. Силвия Мартинова Севдалинова
 1. Йорданка Иванова Господинова
 

 

 

 

Приложение № 92-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИЛИСТРА

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БРАДВАРИ

 

Днес, 28.10.2019 г., в 7:00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БРАДВАРИ област Силистра на първи тур

НУРАН МЕХМЕД ХАЛИМ

 

ЕГН ***

Издигнат от ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ-ДПС

получил 353 действителни гласове.

 

 Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Цветкова Митева

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ели Илиа Келесис-Тодорова

СЕКРЕТАР: Севда Мюмюн Хюсеин

ЧЛЕНОВЕ:

 

16.   Ванушка Василева Георгиева

18.   Маргарита Тотева Герганска

17.   Димитър Антонов Василев

19.   Марина Йорданова Петрова

 1. Емил Пламенов Александров

20.   Марияна Борисова Чобанова

 1. Иванка Донева Милушева
 1. Силвия Мартинова Севдалинова
 1. Йорданка Иванова Господинова
 

 

 

Приложение № 92-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИЛИСТРА

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЙОРДАНОВО

 

Днес, 28.10.2019 г., в 7:00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЙОРДАНОВО област Силистра на първи тур

ВЕДАТ САЛИ САЛИ

 

ЕГН ***

Издигнат от СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/

получил 295 действителни гласове.

  

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Цветкова Митева

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ели Илиа Келесис-Тодорова

СЕКРЕТАР: Севда Мюмюн Хюсеин

ЧЛЕНОВЕ:

 

21.   Ванушка Василева Георгиева

22.   Маргарита Тотева Герганска

22.   Димитър Антонов Василев

23.   Марина Йорданова Петрова

 1. Емил Пламенов Александров

24.   Марияна Борисова Чобанова

 1. Иванка Донева Милушева
 1. Силвия Мартинова Севдалинова
 1. Йорданка Иванова Господинова
 

 

Приложение № 92-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИЛИСТРА

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЛИПЕТРОВО

 

Днес, 28.10.2019 г., в 7:00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЛИПЕТРОВО област Силистра на първи тур

НИКОЛА СТАНКОВ УЗУНОВ

 

ЕГН ***

Издигнат от местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ)

получил 994 действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Цветкова Митева

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ели Илиа Келесис-Тодорова

СЕКРЕТАР: Севда Мюмюн Хюсеин

ЧЛЕНОВЕ:

 

26.   Ванушка Василева Георгиева

26.   Маргарита Тотева Герганска

27.   Димитър Антонов Василев

27.   Марина Йорданова Петрова

 1. Емил Пламенов Александров

28.   Марияна Борисова Чобанова

 1. Иванка Донева Милушева
 1. Силвия Мартинова Севдалинова
 1. Йорданка Иванова Господинова
 

 

Приложение № 92-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИЛИСТРА

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРОФЕСОР ИШИРКОВО

 

Днес, 28.10.2019 г., в 7:00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ втори тур

 1. Стойчо Димитров Нечев

Издигнат от местна коалиция БСП за България (БСП за България, НДСВ, ДРП Българската пролет, МИР)

Получил 235 действителни гласове

 1. Венцислав Куртев МариновПолучил 215 действителни гласове
 2. Издигнат от ПП ГЕРБ

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Цветкова Митева

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ели Илиа Келесис-Тодорова

СЕКРЕТАР: Севда Мюмюн Хюсеин

ЧЛЕНОВЕ:

 

31.   Ванушка Василева Георгиева

30.   Маргарита Тотева Герганска

32.   Димитър Антонов Василев

31.   Марина Йорданова Петрова

 1. Емил Пламенов Александров

32.   Марияна Борисова Чобанова

 1. Иванка Донева Милушева
 1. Силвия Мартинова Севдалинова
 1. Йорданка Иванова Господинова
 

  

Приложение № 92-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИЛИСТРА

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СРЕБЪРНА

 

Днес, 28.10.2019 г., в 7:00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СРЕБЪРНА област Силистра на първи тур

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ

 

ЕГН ***

Издигнат от ПП ГЕРБ

получил 250 действителни гласове.

 

 Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Цветкова Митева

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ели Илиа Келесис-Тодорова

СЕКРЕТАР: Севда Мюмюн Хюсеин

ЧЛЕНОВЕ:

 

36.   Ванушка Василева Георгиева

34.   Маргарита Тотева Герганска

37.   Димитър Антонов Василев

35.   Марина Йорданова Петрова

 1. Емил Пламенов Александров

36.   Марияна Борисова Чобанова

 1. Иванка Донева Милушева
 1. Силвия Мартинова Севдалинова
 1. Йорданка Иванова Господинова
 

 

Приложение № 91-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИЛИСТРА

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

Брой мандати за общински съветници

 

ТРИДЕСЕТ И ТРИ                                                             33

                             с думи                                                                с цифри

 

Днес, 28.10.2019 г., в 7:00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е петстотин и петнадесет          515   гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА

 

ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

БРОЙ МАНДАТИ

…………….                       ……………

с думи                                   с цифри

3

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Три                                     3

14

Политическа партия АБВ (Алтернатива за България)

Два                                    2

28

Движение 21

Три                                     3

43

ПП ГЕРБ

Единадесет                      11

55

Движение за права и свободи

Два                                    2

66

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Два                                    2

67

Местна коалиция БСП за България (БСП за България, НДСВ, ДРП Българската пролет, МИР)

Шест                                  6

68

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ)

Четири                              4

 

 

 1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

 

Име, презиме, фамилия

ПП/КП/МК

1

Ганчо Маринов Неделчев

ПП СДП

2

Борислав Траянов Борисов

ПП СДП

3

Боян Петров Димов

ПП СДП

4

Иванка Господинова Ташева

ПП АБВ

5

Добринка Великова Кирчева

ПП АБВ

6

Стоил Василев Стойчев

ПП Движение 21

7

Гален Мирославов Енев

ПП Движение 21

8

Илиана Димитрова Митева

ПП Движение 21

9

Мария Димитрова Димитрова

ПП ГЕРБ

10

Елица Йорданова Тодорова

ПП ГЕРБ

11

Ивелин Статев Иванов

ПП ГЕРБ

12

Денислав Пламенов Димитров

ПП ГЕРБ

13

Валентин Йорданов Перчемлиев

ПП ГЕРБ

14

Денка Димитрова Михайлова

ПП ГЕРБ

15

Ивелин Митков Неделчев

ПП ГЕРБ

16

Орлин Огнянов Николов

ПП ГЕРБ

17

Георги Йорданов Спасов

ПП ГЕРБ

18

Мирослава Красимирова Червенкова

ПП ГЕРБ

19

Константин Стоилов Христов

ПП ГЕРБ

20

Бирол Ерол Мехмед

ПП ДПС

21

Хасан Яшар Алегбер

ПП ДПС

22

Златко Стефанов Куртев

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

23

Стефан Железов Железов

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

24

СТИЛИЯН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

МК БСП за България

25

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

МК БСП за България

26

ДИМИТЪР САШЕВ ТОДОРОВ

МК БСП за България

27

СВЕТЛАНА ВЕСКОВА ВЕЛИКОВА

МК БСП за България

28

МИХАЕЛА ТОДОРОВА ПОПАЗОВА

МК БСП за България

29

ПЕЙЧО СТЕФАНОВ ПЕЙЧЕВ

МК БСП за България

30

Димитър Трендафилов Трендафилов

МК АЛТЕРНАТИВАТА ЗА БЪЛГАРИЯ

31

Стоян Станков Узунов

МК АЛТЕРНАТИВАТА ЗА БЪЛГАРИЯ

32

Георги Павлов Гайдаров

МК АЛТЕРНАТИВАТА ЗА БЪЛГАРИЯ

33

Иван Станков Ковачев

МК АЛТЕРНАТИВАТА ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

няма

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Цветкова Митева

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ели Илиа Келесис-Тодорова

СЕКРЕТАР: Севда Мюмюн Хюсеин

ЧЛЕНОВЕ:

 

41.   Ванушка Василева Георгиева

38.   Маргарита Тотева Герганска

42.   Димитър Антонов Василев

39.   Марина Йорданова Петрова

 1. Емил Пламенов Александров

40.   Марияна Борисова Чобанова

 1. Иванка Донева Милушева
 1. Силвия Мартинова Севдалинова
 1. Йорданка Иванова Господинова
 

Председател: Теодора Павлова Тодорова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 28.10.2019 в 07:31 часа

Свързани решения:

176-МИ/29.10.2019

183-МИ/31.10.2019

00192-МИ/23.02.2021

Календар

Решения

 • № 193-МИ / 23.08.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник Димитър Сашев Тодоров и избор на следващ от съответната кандидатска листа на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 • № 00192-МИ / 23.02.2021

  относно: прекратяване на пълномощията на общински съветник Здравко Горанов Горанов и избор на следващ от съответната кандидатска листа на ПП ГЕРБ

 • № 191-МИ / 03.11.2019

  относно: РЕЗУЛТАТИ, ВТОРИ ТУР

всички решения