Общинска избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 185-МИ
Силистра, 01.11.2019

ОТНОСНО: Регистрация на представители на кандидатска листа на ПП ГЕРБ Община Силистра при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

 

В ОИК-Силистра е постъпило заявление по образец – Приложение 73-МИ от изборните книжа, с вх. № 273/01.11.2019г., във входящ регистър за регистрация на представители под №2 /31.10.2019г.,стр.7 на кандидатска листа на ПП ГЕРБ. Към приложението е приложено пълномощно от Мария Димитрова Димитрова, както и изискуемия списък на хартиен носител и електронен формат.

В съответствие с разпоредбата на чл.87, ал.1, т.18 от ИК и Решение №1080-МИ/ 12.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия- Силистра следва, при постъпило предложение за регистрация на представителите да провери подадените лични данни чрез „ИО“ АД и след като се върне потвърждение да регистрира предложените представителите, като публикува съответните номера на пълномощни. Извършена е проверка на данните на кандидатите за представители в „ИО“ АД – 36 броя.

Предвид изложеното и на основание чл.87,ал.1, т.18 от ИК, Общинска избирателна комисия – Силистра

 

РЕШИ:

1.Регистрира и публикува 36 представители – за всички видове избор на 27.10.2019г., втори тур, както следва:

 

№ по

ред

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

 

 

№ и дата на

пълномощното

1

Мария Димитрова Димитрова

№176 / 01.11.2019г.

2

Денислав Пламенов Димитров

№177 / 01.10.2019г.

3

Ивелин Митков Неделчев

№178 / 01.11.2019г.

4

Валентин Йорданов Перчемлиев

№179 / 01.11.2019г.

5

Здравко Горанов Горанов

№180 / 01.11.2019г.

6

Симеон Василев Симеонов

№181/ 01.11.2019г.

7

Яна Ганчева Райнова

№182 / 01.11.2019г.

8

Георги Йорданов Спасов

№183 / 01.11.2019г.

9

Славянка Георгиева Стоянова

№184 / 01.11.2019г.

10

Иван Николов Иванов

№185 / 01.11.2019г.

11

Гинка Стоянова Катева

№186 / 01.11.2019г.

12

Мирослава Красимирова Червенкова

№187 / 01.11.2019г.

13

Станислав Иванов Станков

№188 / 01.11.2019г.

14

Калоян Димитров Нейков

№189 / 01.11.2019г.

15

Мирослав Христов Палев

№190 / 01.11.2019г.

16

Пламен Милков Чочев

№191 / 01.11.2019г.

17

Орлин Огнянов Николов

№192 / 01.11.2019г.

18

Иван Тошев Спиридонов

№193 / 01.11.2019г.

19

Йордан Борисов Владимиров

№194 / 01.11.2019г.

20

Васил Ников Боранов

№195 / 01.11.2019г.

21

Денка Димитрова Михайлова

№196 / 01.11.2019г.

22

Елица Йорданова Тодорова

№197 / 01.11.2019г.

23

Денчо Стоянов Георгиев

№198 / 01.11.2019г.

24

Костадин Димитров Иванов

№199 / 01.11.2019г.

25

Георги Иванов Иванов

№200 / 01.11.2019г.

26

Ведат Сали Сали

№201 / 01.11.2019г.

27

Мая Хараланова Великова

№202 / 01.11.2019г.

28

Николай Михайлов Николов

№203 / 01.11.2019г.

29

Константин Стоилов Христов

№204 / 01.11.2019г.

30

Ростислав Николаев Манолов

№205 / 01.11.2019г.

31

Кенай Мустафа Мустафа

№206 / 01.11.2019г.

32

Стефан Добрев Стефанов

№207 / 01.11.2019г.

33

Нестор Райчев Алипиев

№208 / 01.11.2019г.

34

Турхан Мехмед Акиф

№209 / 01.11.2019г.

35

Бейзат Кямилов Османов

№210 / 01.11.2019г.

36

Исмет Зекерие Апти

№211 / 01.11.2019г.

 

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия, в срок три дни от обявяването му.

Председател: Теодора Павлова Тодорова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 01.11.2019 в 16:07 часа

Календар

Решения

  • № 193-МИ / 23.08.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник Димитър Сашев Тодоров и избор на следващ от съответната кандидатска листа на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  • № 00192-МИ / 23.02.2021

    относно: прекратяване на пълномощията на общински съветник Здравко Горанов Горанов и избор на следващ от съответната кандидатска листа на ПП ГЕРБ

  • № 191-МИ / 03.11.2019

    относно: РЕЗУЛТАТИ, ВТОРИ ТУР

всички решения